Medische Nazorg

Nazorg en follow-up

Kinderen die naar huis gaan en hiervoor in aanmerking komen, krijgen een afspraak voor nazorg en controle op de follow-up polikliniek in het ziekenhuis waar uw kind ontslagen is en of in het ErasmusMC- Sophia kinderziekenhuis.  Indien uw kind niet in aanmerking komt voor de follow-up polikliniek,  krijgt u een afspraak voor de polikliniek.

Niet alle kinderen hoeven terug te komen op de polikliniek. Wanneer verdere controles niet noodzakelijk zijn, is uitsluitend nog de reguliere zorg nodig door de huisarts en het consultatiebureau. Als u bij de gemeente aangifte hebt gedaan van de geboorte, neemt het consultatiebureau automatisch contact met u op. Het eerste contact is een huisbezoek door de wijkverpleegkundige, die informatie geeft over onder meer verzorging en voeding.
.