Overplaatsing

Als uw kind de intensieve zorg op Intensive Care Neonatologie in het Erasmus MC-Sophia niet meer nodig heeft, wordt hij of zij overgeplaatst.

Dit kan een overplaatsing binnen het ziekenhuis zijn, maar ook naar een ander ziekenhuis. In Rotterdam is dit vaak naar het Franciscus locatie Gasthuis of het Maasstad Ziekenhuis. De keuze voor het ziekenhuis en de afdeling hangt af van de zorg die uw kind nodig heeft, van uw woonplaats en van de beschikbare opnameplaatsen.

Is uw kind voldoende aangesterkt, dan kan het wellicht naar een afdeling Medium Care. Blijft extra zorg nodig, dan gaat het naar de afdeling post intensive care /High Care.

We realiseren ons dat dit stapje dichter bij huis voor u een spannende gebeurtenis kan zijn. U verlaat de afdeling waar uw kind is verzorgd en waarmee u zo vertrouwd bent geraakt. Tijdens een ontslaggesprek of overplaatsingsgesprek met de arts of verpleegkundig specialist kunt u al uw vragen stellen. Om u te informeren over de gang van zaken rondom de overplaatsing is er een folder beschikbaar.
Het is mogelijk om voor overplaatsing een rondleiding te krijgen op de afdeling  waar uw kind naar wordt overgeplaatst. Van ouders die u voorgingen horen wij dat dit een deel van de spanningen rondom de overplaatsing weg kan nemen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de desbetreffende afdeling. Op de websites van de ziekenhuizen vindt u de meest recente contactgegevens.