Home

Welkom op de site van het Neonataal Centrum Rotterdam.


Het Centrum is een regionaal samenwerkingsverband rondom zorg voor pasgeborenen dat als doel heeft het steeds beter afstemmen van zorg voor deze kinderen.

Uw kind is misschien opgenomen in één van de ziekenhuizen in Rotterdam waar een afdeling Neonatologie is voor IC of High Care zorg.

Het gaat om de IC Neonatologie in het Erasmus MC, de High Care in het Maasstad of de High Care in het Franciscus.