Verblijf

Uw kind is opgenomen op één van de neonatologie afdelingen van het Neonataal Centrum Rotterdam.

Alle afdelingen van het Neonataal Centrum Rotterdam werken volgens de zogenoemde NIDCAP-behandelmethode, waarbij de zorg zoveel mogelijk wordt afgestemd op de conditie en behoefte van uw kind. Met deze benadering wordt de stress bij uw kind verminderd, de ontwikkeling gestimuleerd en de band tussen u en uw kind bevorderd. Intiem contact tussen ouder en kind is heel belangrijk, bijvoorbeeld tijdens het buidelen. Uw kind krijgt aandacht en goede zorg, maar heeft ook voortdurend uw liefde en warmte nodig. Als ouder heeft u een belangrijke rol bij de zorg voor uw pasgeboren of zieke kind.