De Partners

Erasmus MC-Sophia

Oudste en grootste kinderziekenhuis van Nederland

Foto Sophia ExterieurIn het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis leveren dag en nacht ruim 1.200 medewerkers in een kindvriendelijke omgeving topzorg aan kinderen en hun ouders. Centraal daarin staat de passie en bevlogenheid van onze medewerkers en de hoge kwaliteit en veiligheid van hun zorgverlening. Ieder mens, ieder kind - ziek, gezond of gezond met een handicap - heeft recht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Dat is waar Sophia al jaren voor staat.

Hier ligt onze passie en hierop is onze zorgverlening ook voor de toekomst ingericht. 

Het Erasmus MC-Sophia richt zich op zorg, onderwijs en onderzoek rondom ziekte en gezondheid van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het is het oudste en grootste kinderziekenhuis van Nederland. Door de unieke combinatie van de afdelingen IC-Neonatologie en Verloskunde, en de specialismen Kindergeneeskunde en Kinderchirurgie samen met Kinder- en Jeugdpsychiatrie/-psychologie, is het mogelijk complete zorg te bieden aan zowel (aanstaande) moeders, kinderen als hun ouders. Het Erasmus MC-Sophia is onderdeel van het grootste universitair medisch centrum van Nederland, het Erasmus MC.

Maasstad Ziekenhuis

Algemeen ziekenhuis met bijzondere functies

Foto gevel MaasstadHet Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis dat al jarenlang is gevestigd in Rotterdam-Zuid en mede daardoor een hechte band heeft met de bevolking. Jaarlijks bezoeken maar liefst 500.000 patiënten de poliklinieken en het ziekenhuis beschikt over 600 bedden. Ons doel is de kwaliteit van leven voor onze patiënten te verbeteren. We doen dit vakkundig en zorgzaam, werkend vanuit de waarden: betrouwbaar, deskundig, verbindend, ambitieus en gastgericht.

 

Het ziekenhuis biedt een breed pakket aan medische zorg, met vrijwel elk basisspecialisme en een aantal topklinische en bijzondere functies voor complexe zorg. Dit betekent dat we werken met high-tech apparaten en patiënten met complexe aandoeningen kunnen behandelen. In het Maasstad Ziekenhuis is bijvoorbeeld één van de drie brandwondencentra in Nederland gevestigd, maar ook een dialysecentrum, een HIV/AIDS-behandelcentrum, een robot expertisecentrum en een hartcentrum.

In 2011 nam het ziekenhuis de nieuwbouw in gebruik op de Zorgboulevard Rotterdam. Hier wordt het omgeven door tal van extra voorzieningen, zoals een zorghotel, psychiatrisch centrum, revalidatiecentra, huisartsenpost en een kraamzorghotel.
 
Franciscus locatie Gasthuis

Topklinisch ziekenhuis met een servicegerichte houding.

sfg

Het Franciscus locatie Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis dat medische zorg biedt in een breed palet van specialismen. Ruim 150 medisch specialisten en 2.300 medewerkers streven er gezamenlijk naar om, met hoogwaardig kwalitatieve zorg en een servicegerichte houding, in te spelen op de behoefte en het zorgpakket van de patiënt. De zorg is vaak multidisciplinair en er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met andere zorgaanbieders in de regio.

 

We zien het als onze missie om, in de geest van de naamgever van ons ziekenhuis Franciscus van Assisi, te zorgen voor de zorgen van onze patiënten. Niets geeft een mens immers meer onzekerheid en zorgen dan gezondheidsproblemen. Bij deze missie past een slogan die zich richt op het gevoel en de beleving van de patiënt: 'Uw zorg, onze passie'.

De officiële opening van het ziekenhuis vond plaats in 1892. Vanaf 1975 is het ziekenhuis gevestigd aan de Kleiweg. In januari 2015 is het Sint Franciscus Gasthuis gefuseerd met het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam en heet nu Franciscus Gasthuis & Vlietland. Door de krachten te bundelen, blijft voor de inwoners van de gehele regio Noordoever van Rotterdam en Nieuwe Waterweg Noord goede patiëntenzorg dichtbij huis gegarandeerd.