Hoe

De overplaatsing


Het is voor ons moeilijk  u een precieze datum van overplaatsing te geven. Het moment van overplaatsing wordt zorgvuldig gekozen. Natuurlijk houden we hierbij rekening met de actuele conditie van uw kind. We zijn afhankelijk van de vrije opnameplekken op de andere afdeling. Als er een vrije opnameplek voor uw kind is, zullen we deze snel moeten benutten. De overplaatsing vindt dan vaak op dezelfde dag plaats. Dit kan voor uw gevoel heel snel en onverwacht zijn.

Uw kind wordt per ambulance vervoerd in een speciale transportcouveuse. Afhankelijk van de ademhalingsondersteuning wordt de overplaatsing begeleid door een arts of verpleegkundig specialist van onze afdeling of door een ambulance verpleegkundige.

Op de andere afdeling wordt de zorg mondeling overgedragen. Tevens zorgen wij voor een schriftelijke medische en verpleegkundige overdracht. Hierin staat welke onderzoeken en behandelingen uw kind bij ons heeft gekregen. Indien nodig geven wij advies voor de verdere behandeling. Als ouders heeft u ook zelf de mogelijkheid om een overdracht te schrijven. Vraag de verpleegkundige om het speciale formulier hiervoor.

Al is de conditie van uw kind goed genoeg om overgeplaatst te worden, toch kan het vervoer invloed hebben op de conditie van uw kind. Deze kan na de overplaatsing even minder goed zijn en het kan nodig zijn dat uw kind tijdelijk meer ademhalingsondersteuning nodig heeft. De verpleegkundige is hiervan op de hoogte en houdt hier rekening mee. Uw kind heeft tijd nodig om op de andere afdeling tot rust te komen en te herstellen.
De zorgprocessen op de intensive care en de post IC/HC afdeling zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd om de overgang goed te laten verlopen. Een deel van de zorgprocessen is anders. Mogelijk zijn er andere gebruiken of worden andere materialen gebruikt