Algemeen

Neonatologie is de naam voor speciale zorg voor zieke of vroeggeboren zuigelingen. Deze kinderen hebben na de geboorte relatief vaak speciale zorg nodig.

Neonatologie betekent letterlijk ‘leer van de pasgeborene’. In het Neonataal Centrum Rotterdam wordt zorg verleend aan pasgeboren kinderen. Een kind dat te vroeg geboren wordt heet ‘prematuur’. Een kind is prematuur geboren wanneer er sprake is van een zwangerschapsduur minder dan 37 weken. Een kind dat bij de geboorte te licht is voor de duur van de zwangerschap wordt ‘dysmatuur’ genoemd.