Praktische tips

Als uw kind wordt opgenomen komt er veel op u af en staat u niet direct stil bij het regelen van praktische zaken. Hieronder enkele tips voor de eerste dagen na de geboorte.

Regel binnen drie werkdagen na geboorte de geboorteaangifte bij Burgerzaken van de gemeente waar uw kind geboren is of bij het geboorteloket in het Erasmus MC-Sophia, het Franciscus locatie Gasthuis of het Maasstad Ziekenhuis.

Als u liever wacht met geboortekaartjes, breng dan wel naaste familie en vrienden op de hoogte om vragen te voorkomen.

Meld uw kind aan bij uw zorgverzekering en kijk goed naar de polisvoorwaarden, dit kan belangrijk zijn omdat uw kind mogelijk meer zorg nodig heeft.

Bewaar van begin af aan alle bonnen en betalingsbewijzen van extra gemaakte kosten, zoals vervoers- of parkeerkosten, een kolfapparaat of extra gezinshulp. Deze kosten zijn vaak aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Ga na wat de mogelijkheden zijn voor extra verlof van het werk, zowel voor vader als moeder. Een maatschappelijk werker van het ziekenhuis kan u hierbij adviseren en begeleiden.