Post IC / High Care

Post IC / High Care
Als uw kind wordt overgeplaatst van de IC naar de Post Intensive Care (IC)/High Care (HC) dan is dit veelal een overplaatsing naar een ander ziekenhuis. Alle locaties van het Neonataal Centrum Rotterdam hebben bedden voor Post IC/HC zorg . Hier krijgt uw kind, net als op de Intensive Care, hoogwaardige zorg. Binnen Rotterdam is dit vaak het Franciscus locatie Gasthuis of Maasstad Ziekenhuis.

IC/HC babyOp de Post IC/HC liggen de meeste kinderen (nog steeds) in een couveuse en aangesloten aan  bewakingsapparatuur. De zorg op de Post IC/HC afdeling is minder intensief ten opzichte van de IC, wat prettig is voor het kind (minder prikkels) en ouders. Net als op de Post IC/HC van het Erasmus MC-Sophia, is er in het Sint Franciscus Gasthuis of het Maasstad Ziekenhuis tijdens elke dienst een verpleegkundige verantwoordelijk voor de directe zorg voor uw kind. Zij is het aanspreekpunt voor u als ouders, ook als u telefonisch informeert naar uw kind.