Intensive Care

In Nederland streven we ernaar dat elk kind met een zwangerschapsduur korter dan 32 weken geboren wordt in een centrum met een Intensive Care Neonatologie (ICN). Deze kinderen hebben na de geboorte relatief vaak ondersteuning van de demhaling nodig. Ook kinderen met een geboortegewicht van minder dan 1200 gram hebben op de ICN de grootste kans op een goede start.

Baby op de ICNOp de ICN is tijdens elke dienst een verpleegkundige verantwoordelijk voor de directe zorg voor uw kind. Zij is het aanspreekpunt voor de ouders, ook als u telefonisch informeert naar uw kind.

In de meeste gevallen wordt uw kind in een couveuse verzorgd. U schrikt misschien de eerste keer van de technische apparatuur, zoals een infuus voor voeding, medicatie en vocht, en bedrading voor de monitorbewaking. De hartactie, ademhaling, bloeddruk, lichaamstemperatuur en het zuurstofgehalte in het bloed van uw kind worden continu in de gaten gehouden. Geregeld komt de arts, verpleegkundig specialist of verpleegkundige langs om de conditie van uw kind te beoordelen.

Op de couveuse ligt een doek om de lichtinval te temperen. Door deurtjes in de couveuse kunt u uw kind vasthouden en verzorgen.Zodra uw kind zichzelf op temperatuur kan houden en niet meer afhankelijk is van de couveuse, wordt de couveuse vervangen door een warmtebed. U kunt met de verpleegkundige overleggen of uw kind al kleertjes (bv. een romper) aan kan.

U bent als ouders altijd welkom op de IC Neonatologie. Per kind mogen twee personen tegelijk op zaal zijn, altijd één van de ouders en een andere bezoeker. Is dat een broertje of een zusje, overleg dan vooraf met de verpleegkundige in verband met mogelijke infectieziektes. Broertjes en zusjes die geen waterpokken gehad hebben mogen onze afdeling helaas niet bezoeken.

Via Babywatch kunt u uw kind thuis of elders via een beveiligde internetverbinding zien.