Teamleden en hun taken

Op de verschillende afdelingen van het Neonataal Centrum Rotterdam krijgt u te maken met een team van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. De samenstelling en grootte van het team verschilt per locatie. Hieronder een overzicht met de belangrijkste beroepsgroepen met van elk een korte functiebeschrijving. Waar ‘hij’ staat kunt u ook ‘zij’ lezen en andersom.


neonatoloog 

De neonatoloog is een kinderarts die een extra opleiding heeft gevolgd voor de zorg voor pasgeborenen. Hij is eindverantwoordelijk voor de behandeling van uw kind.


zaalarts of arts-assistent

Een zaalarts of arts-assistent is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg op de afdeling. Hij bepaalt samen met de neonatoloog hoe uw kind moet worden behandeld.


verpleegkundig specialist 

Een verpleegkundig specialist is een master opgeleide verpleegkundige met medische bevoegdheden en mag daarbij behorende handelingen uitvoeren. De verpleegkundig specialist vormt een team met de neonatoloog en is verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg van uw kind.  De verpleegkundig specialist speelt een rol in de ouderbegeleiding en - als casemanager - in de coördinatie van zorg.


casemanager 

Kinderen geboren na een zwangerschap korter dan 27 weken krijgen op de IC Neonatologie een verpleegkundig specialist als casemanager aangewezen. Deze vormt met de vaste gespreks- arts en eerst verantwoordelijke verpleegkundige (EVV) een vast begeleidingsteam van ouders. De casemanager  coördineert de zorg tot de overplaatsing.


IC-verpleegkundige of neonatologieverpleegkundige

Tijdens elke dienst is een IC-verpleegkundige of neonatologieverpleegkundige verantwoordelijk voor de directe zorg voor uw kind. De IC-verpleegkundige of neonatologieverpleegkundige is het aanspreekpunt voor u als ouders, ook als u telefonisch informeert naar uw kind. De verpleegkundige biedt zorg aan meerdere kinderen. Op de afdelingen coördineert een zogeheten eerstverantwoordelijke verpleegkundige (EVV) het totale zorgproces rondom u en uw kind.


Manager zorg, regieverpleegkundige of dagcoördinator 

Een manager zorg, regieverpleegkundige of dagcoördinator coördineert de praktische zaken op de afdeling (denk daaarbij aan bijvoorbeeld, toewijzing bedden).


zorgassistent en afdelingsassistent 

Een Zorgassistent helpt bij verpleegkundige handelingen, zoals luier verschonen en bloedprikken. Bij vragen over borstvoeding kan zij ook van dienst zijn. Daarnaast vult de zorgassistent materialen aan en maakt de couveuse van uw kind schoon. Deze laatste taken kunnen ook door een afdelingsassistent worden verricht.


Lactatiekundige

Op de afdeling Neonatologie gaat het om een kwetsbare groep pasgeborenen, waar borstvoeding geven meestal niet vanzelfsprekend is. De lactatiekundige kan gevraagd worden voor extra hulp en ondersteuning. Samen met u maken zij een ‘Borstvoedingsplan op maat‘. Tot het moment van ontslag kan de lactatiekundige samen met de verpleegkundige of zorgassistente het proces van borstvoeding begeleiden.


Kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut participeert in de ontwikkeling gerichte NIDCAP zorg. Tijdens de opname wordt uw kind regelmatig geobserveerd met als doel uw kind in de juiste ontwikkelingsfasen te ondersteunen en waar nodig te bevorderen. Ook wordt er een motorisch onderzoek gedaan en wordt er gekeken hoe uw kind zich beweegt en indien nodig krijgt u advies voor thuis.


Logopedist

De logopedist op de neonatologie richt zich op de  problemen die zich kunnen voordoen bij het (leren) drinken uit de borst of fles. De logopedist komt in consult wanneer uw kind rijp genoeg is om te starten met zelf drinken. Zij kijkt mee met een voedingsmoment en geeft advies.